กระบี่กระบองโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ทำการแสดงอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤทเธศวร

Watluang Witthaya School

กระบี่กระบองโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ทำการแสดงอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤทเธศวร

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน การแสดงอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤทเธศวร และขอขอบใจนักเรียนชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละเวลา ตั้งใจในการทำการแสดงตลอดทั้ง 3 วัน ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง