ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 114 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1ส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียนส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียน2023-10-202023-10-20
2ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ม.4-ม.52023-10-162023-10-16
3ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.62023-10-162023-10-16
4ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.6ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.62023-10-112023-10-11
5สอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-10-042023-10-06
6สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา 2023-10-042023-10-06
7ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /2566ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่1 /25662023-09-252023-09-29
8ฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาค2023-09-252023-09-29
9ส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-09-182023-09-22
10ส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา2023-09-182023-09-22
11ส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียนส่งแบบบันทึกขออนุมัติให้ 0 ร นักเรียน 2023-09-112023-09-15
12ส่งรายชื่อนักเรียนไดผ้ลการเรียน มส.ส่งรายชื่อนักเรียนได้ผลการเรียน มส. ทุกรายวิชา2023-09-112023-09-15
13อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชนในกำกับเพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)2023-08-292023-08-29
14TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023 2023-09-052023-09-08
15TO BE NUMBER ONE Idol 2023ประกวด TO BE NUMBER ONE Idol 2023 ณ โรงแรมพรมพิมาน2023-09-042023-09-04
16ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4/2566ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมทิมอุตรัตน์2023-09-042023-09-04
17กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การโชว์ชุดรีไซเคิล การแสดง science show การจัดบูธต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย2023-08-252023-08-25
18ฝ่ายกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการเท่ อย่าง ไทย 2023-08-282023-08-28
19ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-112023-10-11
20ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-102023-10-10