ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1วันบัณฑิตน้อย และวันปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 25662024-03-012024-03-01
2วันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25662024-02-292024-02-29
3ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-312024-01-31
4ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-262024-01-26
5ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-252024-01-25
6ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-182024-01-18
7ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-172024-01-17
8ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-152024-01-15
9ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-242024-01-24
10ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-232024-01-23
11ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-222024-01-22
12ทัศนศึกษาของระดับอนุบาลนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-192024-01-19
13กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ2024-01-122024-01-12
14ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสาย เข้าค่ายที่กรมทหารพราน ที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ2023-11-162023-11-18
15เลือกตั้งสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 2023-11-152023-11-15
16กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-092024-02-09
17กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-022024-02-02
18กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-252024-01-25
19กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-182024-01-18
20กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-102024-01-10