ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 139 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-312024-01-31
2ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-262024-01-26
3ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-252024-01-25
4ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-182024-01-18
5ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-172024-01-17
6ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-152024-01-15
7ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-242024-01-24
8ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-232024-01-23
9ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-222024-01-22
10ทัศนศึกษาของระดับอนุบาลนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-192024-01-19
11กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ2024-01-122024-01-12
12ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสาย เข้าค่ายที่กรมทหารพราน ที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ2023-11-162023-11-18
13เลือกตั้งสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 2023-11-152023-11-15
14กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-092024-02-09
15กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-022024-02-02
16กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-252024-01-25
17กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-182024-01-18
18กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-102024-01-10
19กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-042024-01-04
20กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-272023-12-27