ข่าวสาร

Watluang Witthaya School

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จชุดแรกของ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จชุดแรกของ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ที่สามารถพาลูกๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ ยินดีด้วยน๊าาาาา (เดียวรายละเอียดว่าใครติดที่ใหนบ้างจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะ)
อ่านต่อ

ท่าน ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นำโดย ท่าน สจ.รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต อ.เมือง ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจโควิด-19

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนวัดหลวงวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ ท่าน ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นำโดย ท่าน สจ.รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต อ.เมือง ได้มอบชุดตรว...
อ่านต่อ

มอบทุนสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ ติวนายสิบ ๔ เหล่าทัพและพยาบาล และมอบทุนสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในการทำชิ้นงานเทคโนโลยี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอขอบพระคุณท่าน ศน.สัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ท่านเล็งเห็นกระบวนเรียนการสอนที่ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดขึ้นจึงได้มอบทุนสนับสนุนห้องเรีย...
อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดหลวงวิทยามีความตระหนักในการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามนโยบาย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการหยุดเรียนในวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง...
อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กราบขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมฐิติญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยแม่กอง...
อ่านต่อ

วันรวมน้ำใจ สู่ชาวศรีสะเกษ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็น รางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1.จักยาน (2ล้อ) 2คัน 2.ตู้เย็น...
อ่านต่อ