ด.ช.สุรชัย ผลดี สอบวิชาวิทยาศาตร์ เสริมปัญญา ครั้งที่ 32 อันดับ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

Watluang Witthaya School

ด.ช.สุรชัย ผลดี สอบวิชาวิทยาศาตร์ เสริมปัญญา ครั้งที่ 32 อันดับ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

ด.ช.สุรชัย ผลดี นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
สอบวิชาวิทยาศาตร์ เสริมปัญญา ครั้งที่ 32
- อันดับ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
- อันดับ 2 ภาคอิสาน
- อับดับ 4 ระดับประเทศ
พร้อมรับรางวัลโล่เกียรติยศ?จากรัฐมนตรี?กระทรวงศึกษาธิการ? 22? มีนาคม? 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง