ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

Watluang Witthaya School

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

มาเป็นประธานเปิดงาน นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมทิม อุตรัตน์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watluangwittayaschool&set=a.6292296634168261

เรื่องที่เกี่ยวข้อง