โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอบขอบพระคุณ พี่ๆจากกลุ่ม อ.เมือง ดีเซล เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการ
“มิตรภาพ ฮักแพง แบ่งปัน เติมฝัน ปันน้ำใจ รวมพลคนรักบ้านเกิด”
โดยกิจกรรมได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา นำทีมโดย นายคัมภีร์ ทองคำสุข ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหลวงวิทยา และทีมงาน
1.นายพรพจน์ แม่นทอง
2.นายอดิศักดิ์ ชุ่มชื่อ ( แอดเอส ศระเกษเรสซิ่ง)
3.นายสุริยา โพธิสาร (ไพรบึงดีเซล)
4.นายสมพร ขันวงศ์ (อ.เมืองดีเซล)
5.ศศิวิชญ์ กันยา
6.อธิชาติ วาประโคน
7.นายชาญณรงค์ ภูสำราญ
8.นายวิษณุ พึ่งหลวง
11.สุนธาร ทองคำสุข
12.นายอุเทน สูงรัง (รอง ป.ธ. ซิ่ง อ.เมือง)
13.วิชัย สินบาล (รอง ป.ธ. ซิ่ง อ.เมือง)
14.นายนาทพงษ์ มนทอง(ศรีสะเกษ ดีเซล จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด)
15.นายรุ่ง สุริยา
16.นายสกล อินทรธรรม
17.นายภานุวัฒน์ ศรีใส
18.นายวิษณุ ศิรินัย
19.นายวิวัฒน์ ขันปรุ (วัยรุ่นศรีสะเกษ)
20.นายศรันยู ท้าวปิง (mj Racing)

คลิ๊กเพื่อดูรูปทัังหมด