สอนพิเศษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Watluang Witthaya School

สอนพิเศษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดโครงการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง