กิจกรรมจิตอสา ของคณะครู

Watluang Witthaya School

กิจกรรมจิตอสา ของคณะครู

คณะครู นักการ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ลงพื้นช่วยทำถนนคอนกรีต ที่โรงเรียนบ้านซำโพธิ์

ชมภาพเพิ่มเติมจาก เพจโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง