ไหว้ครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย วิทยาศาสตร์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

Watluang Witthaya School

ไหว้ครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย วิทยาศาสตร์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียนสีขาว ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย วิทยาศาสตร์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดนางในวรรณคดี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง