โครงการวัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา

Watluang Witthaya School

โครงการวัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผอ.สมลักษณ์ ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันเพศศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนวัดหลวงวิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในการจัดโครงการนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เทวิน วารีศรี มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งวัน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง