ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษาปีที่ 2560

Watluang Witthaya School