ประเมินโรงเรียนสีขาว ระดับเพชร

Watluang Witthaya School

ประเมินโรงเรียนสีขาว ระดับเพชร

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร) 
นำโดย ท่านดร.ทรงพล สมภาค รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.สนิทเชื้อสอน ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวสุนิดา ปุณประวัติ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวกรวิกา สมงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมิน
และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่ได้เข้ารวมการประเมินในครั้งนี้ และให้คำแนะนำเพื่อที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนา คุณภาพทางการศึกษาณ.ห้องประชุมทิมอุตรัตน์ 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ชมภาพเพิมเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watluangwittayaschool&set=a.6307099806021277

เรื่องที่เกี่ยวข้อง