วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้รับเกียรติต้อนรับ

นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้บริหารกลุ่มเอกชน ในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษและปรึกษา เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้ง ๕ ณ ห้องประชุมทิม อุตรัตน์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา