โรงเรียนวัดหลวงวิทยาเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1.วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
2.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
3.วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
4.วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
5.วิชาเอกการงานอาชีพ/คหกรรม 1อัตรา
----------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561