ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
21ตรวจความถูกต้องระเบียบการแต่งกาย ชุดนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-02-132023-02-13
22ฝ่ายกิจกรรม ตรวจรายชื่อเด็กนักเรียนขาดเกิน 15 วันและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขอรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และขาดเกิน 15 วัน จากครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง 2023-02-132023-02-13
23ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-02-162023-02-16
24ค่ายวิชาการค่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2023-02-192023-02-21
25TO BE NUMBER ONE Idol การประกวด TO BE NUMBER ONE Idol ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2023-02-192023-02-19
26สอบอ่าน ป.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 12023-02-20
27ตรวจความถูกต้องระเบียบ ความเรียบร้อยทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-02-202023-02-20
28การเดินทางไกลลูกเสือสำรองเดินทางไกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง2023-02-222023-02-22
29การเดินทางไกลลูกเสือสามัญเดินทางไกลของลูกเสือสามัญของนีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ บ้านหนองโน 2023-02-232023-02-23
30การเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านหนองโน2023-02-242023-02-24
31สอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62023-02-252023-02-26
32กิจกรรมวันพระผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณโดมอเนกประสงค์ 2023-02-272023-02-27
33กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) 2023-02-272023-02-28
34ตรวจความถูกต้องระเบียบการแต่งกาย ชุดโปโลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-02-282023-02-28
35ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-03-012023-03-01
36กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) 2023-03-012023-03-03
37ตรวจความถูกต้องระเบียบการแต่งกาย ชุดพละ แถบกรมท่าชมพูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-03-022023-03-02
38สอบวัดผลปลายภาค ชั้น ป.6 และ ม.3นักเรียนชั้น ป. 6 และ นักเรียนชั้น ม.32023-03-022023-03-03
39ฝ่ายกิจกรรม ตรวจรายชื่อเด็กนักเรียนขาดเกิน 15 วันและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขาดเกิน 15 วันและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จากครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายปกครอง 2023-03-072023-03-07
40ตรวจความถูกต้องระเบียบ ความเรียบร้อยทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-62023-03-092023-03-09