ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
21กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-142023-09-14
22กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-222023-09-22
23กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-292023-09-29
24กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-202023-11-20
25กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-272023-11-27
26กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-052023-12-05
27กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-202023-12-20
28กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-272023-12-27
29กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-042024-01-04
30กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-102024-01-10
31กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-182024-01-18
32กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-252024-01-25
33กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-022024-02-02
34กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-092024-02-09
35กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การโชว์ชุดรีไซเคิล การแสดง science show การจัดบูธต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย2023-08-252023-08-25
36กิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของลูกศิษย์ต่อครู2023-06-152023-06-15
37ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง ขาด ลา มาสาย 2023-01-182023-01-20
38ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสาย เข้าค่ายที่กรมทหารพราน ที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ2023-11-162023-11-18
39ค่ายวิชาการค่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2023-02-192023-02-21
40ดำเนินการแก้ 0 ร มส ดำเนินการแก้ 0 ร มส 2018-05-162018-05-31