ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
61ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-08-162023-08-16
62กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-162023-08-16
63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลชี้แจ้งรายละเอียดโครงการนายสิบและพยาบาล การติวนักเรียน การติวรายวิชาพลศึกษา การเรียนรายวิชาประกอบอาหารและรายละเอียดการนอน 2023-08-172023-08-17
64ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมาสายชี้แจงรายละเอียดนักเรียนมาสาย การปฏิบัติตนในการแก้กิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ2023-08-182023-08-18
65ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-08-222023-08-22
66ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-08-232023-08-23
67กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-242023-08-24
68กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การโชว์ชุดรีไซเคิล การแสดง science show การจัดบูธต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย2023-08-252023-08-25
69ฝ่ายกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการเท่ อย่าง ไทย 2023-08-282023-08-28
70ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-08-292023-08-29
71อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชนในกำกับเพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)2023-08-292023-08-29
72ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-08-302023-08-30
73กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-312023-08-31
74ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-09-012023-09-01
75ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4/2566ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมทิมอุตรัตน์2023-09-042023-09-04
76TO BE NUMBER ONE Idol 2023ประกวด TO BE NUMBER ONE Idol 2023 ณ โรงแรมพรมพิมาน2023-09-042023-09-04
77ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-052023-09-05
78TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023 2023-09-052023-09-08
79ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-09-062023-09-06
80กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-082023-09-08