ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 101 ถึง 120 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
101สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา 2023-10-042023-10-06
102สอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-10-042023-10-06
103ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-102023-10-10
104ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-10-112023-10-11
105ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.6ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.62023-10-112023-10-11
106ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.62023-10-162023-10-16
107ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ม.4-ม.52023-10-162023-10-16
108ส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียนส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียน2023-10-202023-10-20
109เลือกตั้งสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 2023-11-152023-11-15
110ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-11-162023-11-16
111ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสาย เข้าค่ายที่กรมทหารพราน ที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ2023-11-162023-11-18
112กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-202023-11-20
113กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-272023-11-27
114ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-12-012023-12-01
115กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-052023-12-05
116ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-12-152023-12-15
117กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-202023-12-20
118กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-272023-12-27
119กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-042024-01-04
120กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-102024-01-10