ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 121 ถึง 140 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
121กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ2024-01-122024-01-12
122ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-152024-01-15
123ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-172024-01-17
124ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-182024-01-18
125กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-182024-01-18
126ทัศนศึกษาของระดับอนุบาลนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-192024-01-19
127ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-01-192024-01-19
128ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-222024-01-22
129ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-232024-01-23
130ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-242024-01-24
131ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-252024-01-25
132กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-252024-01-25
133ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-262024-01-26
134ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน2024-01-312024-01-31
135กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-022024-02-02
136ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-02-022024-02-02
137กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-092024-02-09
138วันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25662024-02-292024-02-29
139วันบัณฑิตน้อย และวันปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 25662024-03-012024-03-01
140ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-03-012024-03-01