ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 141 ถึง 141 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
141กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของท่าน ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 7 วัน 2024-10-012024-10-18