นักเรียนศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ

Watluang Witthaya School

นักเรียนศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ