มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ วลว.เพื่อเด็กขาดแคลน

Watluang Witthaya School