วันเด็กแห่งชาติ

Watluang Witthaya School

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีพระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและให้โอวาสแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง