วันอำลาสถาบัน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

Watluang Witthaya School

วันอำลาสถาบัน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เป็นประธานในพิธี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง