ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหลวงสุมังคลาราม

Watluang Witthaya School

ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหลวงสุมังคลาราม

วันที่ 16 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและคณะเจ้าภาพในการจัดทำต้นผ้าป่ามาถวาย ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง