พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

Watluang Witthaya School

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สานฝันบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น โดยมีนายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาเป็นประธานในพิธี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง