มอบทุนการศึกษา

Watluang Witthaya School

มอบทุนการศึกษา

ทนพ สุชาติ ไชยครุณ (นักเทคนิคการแพทย์)
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหลวงวิทยา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี - ยากจน จำนวนเงิน10,000บาท
1 ด.ญ.บาจรีย์ ชาติเวียง ป.2/1
2 ด.ช.แทนเทพ สุดชนะ ป.2/3
3 ด.ญ.อนัญญา บอกบุญ ป.3/1
4 ด.ญ.จีรนันท์ คำสะอาด ป.3/2
5 ด.ญ.กชกร คันธะมาลา ป.4/1
6 ด.ญ.ธนากรณ์ ชมพู ป.5/1
7 ด.ญ.จิรญากร คำตา ป.5/2
8 ด.ช.กรกช ไชยโสด ป.5/3
9 ด.ช.ญาญพัฒน์ วงษ์พินิจ ป.5/4
10 ด.ญ.พิมพ์ชนก แผลติตะป6/1

คลิ๊กเพื่อดูรูปทัังหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง