วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเวัดหลวงวิทยา คุณหมอนัยนา อรัมสัจจากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1และ6 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของเด็กนักเรียนประถมศึกษา

Watluang Witthaya School

เรื่องที่เกี่ยวข้อง