โครงการรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน

Watluang Witthaya School

โครงการรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้จัดโครงการรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน โดยมีคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง