รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Watluang Witthaya School