กิจกรรมวันคริสต์มาส

Watluang Witthaya School

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง