พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

Watluang Witthaya School

พิธีเปิดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง