โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.6

Watluang Witthaya School

โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมอำลาสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมลักษณ์ ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง