โครงการ ถนนสายวัฒนธรรมไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด

Watluang Witthaya School

โครงการ ถนนสายวัฒนธรรมไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดหลวงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมไหว้พระเมืองศรีของดี 10 วัด ณ วัดหลวงศรีสุมังคลารามและวัดเบญจพุทธาราม

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง