ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตระวดี แสนสีแก้ว

Watluang Witthaya School

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตระวดี แสนสีแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิตระวดี แสนสีแก้ว เข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เดอะไพร์ท รีสอร์ท จ.ปทุมธานี วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ค่ายพัฒนาสมาชิก To Be NUMBER ONE "สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 23

เรื่องที่เกี่ยวข้อง