อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Watluang Witthaya School

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมทิมอุตรัตน์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่าน ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และทีมงาน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง