ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

Watluang Witthaya School

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 พระครูศีลวิมลรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คณะที่ 1 ตามกำหนดโครงการศึกษาดูงาน นิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ในการนี้พระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รับชมภาพเพิ่มเติม   facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง