มอบรางวัล

Watluang Witthaya School

มอบรางวัล

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งทักษะไหว้ครูมวยไทย ประเภทหญิง รุ่นทั่วไป - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในโครงการบริการแก่สังคม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ - นางสาวจิราพร จันสำรวม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภท FIGHTING รุ่นน้ำหนัก 49-55 กิโลกรัม หญิง “กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาค 3 ศรีสะเกษเกมส์” - นางสาวสมปราถนา ตะกิมนอก ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE SISAKAT - นางสาวรัฐธิญา ศิริธร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE วัดหลวงวิทยา - นายกรชัย อินทรปพงศ์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE วัดหลวงวิทยา - นายเอนกพงษ์ ผิวบาง ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE วัดหลวงวิทยา

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง