รองผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

Watluang Witthaya School