เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ

Watluang Witthaya School

เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา นำคณะผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล" ณ ห้องประชุม ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง