ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
61ติวนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลติววิชาการและติวภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการนายสิบและพยาบาล2023-08-222023-08-22
62ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมาสายชี้แจงรายละเอียดนักเรียนมาสาย การปฏิบัติตนในการแก้กิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ2023-08-182023-08-18
63ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการนายสิบและพยาบาลชี้แจ้งรายละเอียดโครงการนายสิบและพยาบาล การติวนักเรียน การติวรายวิชาพลศึกษา การเรียนรายวิชาประกอบอาหารและรายละเอียดการนอน 2023-08-172023-08-17
64กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-292023-09-29
65กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-222023-09-22
66กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-142023-09-14
67กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-082023-09-08
68กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-312023-08-31
69กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-242023-08-24
70กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-162023-08-16
71กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-092023-08-09
72กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-012023-08-01
73กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-07-252023-07-25
74กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-07-102023-07-10
75ประกวด TO BE NUMBER ONE Idol การประกวดเพื่อหาตัวแทน TO BE NUMBER ONR Idol ไปแข่งขันในระดับจังหวัด2023-06-152023-06-15
76กิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของลูกศิษย์ต่อครู2023-06-152023-06-15
77วันปัจฉิมนิเทศน์ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับอนุบาล 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62023-03-102023-03-10
78วันอำลาสถาบันวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2023-03-092023-03-09
79การเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านหนองโน2023-02-242023-02-24
80การเดินทางไกลลูกเสือสามัญเดินทางไกลของลูกเสือสามัญของนีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ บ้านหนองโน 2023-02-232023-02-23