รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.wlw-online.lnw.mn/register_form.php ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณครูนันทิชา แสงลับ 089-2851982 คุณครูกิ...
อ่านต่อ

พระราชญาณโสภณ

ผู้รับใบอนุญาต

พระครูสิริวินัยวัฒน์
(ทองใบ บุญมาก)

พระผู้จัดการ

นายสันติ เกื้อกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ครูดีเด่น

นักเรียนดีเด่น

นักเรียนศึกษาต่อ

เฟสบุ๊คกลุ่มสาระการเรียนรู้