พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กราบขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมฐิติญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยแม่กอง...
อ่านต่อ

วันรวมน้ำใจ สู่ชาวศรีสะเกษ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็น รางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1.จักยาน (2ล้อ) 2คัน 2.ตู้เย็น...
อ่านต่อ

การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้รับเกียรติต้อนรับ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้บริหารกลุ่มเอกชน ในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดศรีสะเกษและปรึกษา เ...
อ่านต่อ

พระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาและชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

พระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาและชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหารแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอบขอบพระคุณ นางไพรวรรณ เจียมเจริญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ นายปริญญา สารีวัน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนท่าทรายรุ่งอรุ่น ได้สนับสนุนชุดกีฬาให้ทางโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา โดย พี่ๆจาก กลุ่ม อ.เมืองดีเซล

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอบขอบพระคุณ พี่ๆจากกลุ่ม อ.เมือง ดีเซล เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการ “มิตรภาพ ฮักแพง แบ่งปัน เติมฝัน ปันน้ำใจ รวมพลคนรักบ้านเกิด” โดยกิจกรรมได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ลูกๆนักเรีย...
อ่านต่อ

พระราชญาณโสภณ

ผู้รับใบอนุญาต

พระครูสิริวินัยวัฒน์
(ทองใบ บุญมาก)

พระผู้จัดการ

นายสันติ เกื้อกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ครูดีเด่น

นักเรียนดีเด่น

นักเรียนศึกษาต่อ

เฟสบุ๊คกลุ่มสาระการเรียนรู้